Informacja dla osób ewidencjonowanych w rejestrze korespondencji

1. Szanowna Pani / Panie, Administratorem Twoich danych osobowych jest „Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pleśnej, który reprezentowany jest przez Kierownik Barbara Gniadek – Jakson”, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: spgzoz@poczta.fm lub telefonując pod numer: 146798110 / Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych Grzegorza Iwaniec, pisząc na adres: iodgrzegorzi@gmail.com. lub telefonując pod numer: 578 524 094

2. Twoje dane przetwarzane są w celu w którym zostały podane i w celu prowadzenia rejestru poczty wychodzącej i przychodzącej. Rejestr poczty wychodzącej i przychodzącej realizowany jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne.

6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.